Nasze Sokolniki koło Lwowa

Sokolniki to duża wieś, położona w okolicach Lwowa. Kierując się z Lwowa na południe, przez Kulparków dojedziemy do Sokolnik.

Mieszkańcy dawnych Sokolnik zajmowali się przeważnie rolnictwem, ale też dużo osób pracowało we Lwowie. Przed drugą wojną światową Sokolniki były czysto polską wsią, w odróżnieniu od innych okolicznych wsi, w których zamieszkiwali Ukaińcy lub ludność mieszana - polska i ukraińska.

Według kroniki parafialnej parafia w Sokolnikach powstała ok. 1396r. W roku 1397 za zgodą i wiedzą króla Władysława Jagiełło nadano Sokolnikom sołtysostwo.

Sokolniki należały do królewszczyzny ziemi lwowskiej, a nazwa pochodzi od zajęcia osadników, którzy hodowali sokoły dla królewskiego dworu.

Obecnie Sokolniki to wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim. W 2001 roku liczyła 5727 mieszkańców (źródło: Wikipedia).

O serwisie

Niniejszy serwis został stworzony i jest prowadzony przez osoby, które są potomkami mieszkańców Sokolnik. Serwis ma charakter informacyjny, a jego celem jest zachowanie pamięci o wsi Sokolniki i jej mieszkańcach.

Genealogia

Zobacz drzewo genealogiczne.

Drzewo Sokolniki
Rekomendacje

Twoi przodkowie pochodzą z Sokolnik k/Lwowa? Dołącz do naszej społeczności na Facebook'u

Facebook

Copyright © Sokolniki koło Lwowa 2018-2022 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.